Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Nákup v internetovom obchode Nellytex môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP). Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s tými VOP.

 

Predávajúci:

RNDr. Veronika Gáliková, J.A.Gagarina 2192/5; 920 01 Hlohovec

IČO: 46 244 638

DIČ: 108 420 0150, nie sme platcom DPH.

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Tovar:

Produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Nellytex.

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU


Tovar si môže kupujúci objednať cez tlačidlo "kúpiť", ktoré sa nachádza pri každom ponúknutom výrobku a do poznámky treba napísať číslo látky, alebo farbu ktorú chcete na daný tovar, prípadne ak chcete kombináciu látok, tak treba uviesť obe čísla alebo farby. Ak chcete tovar ušiť presne na mieru treba nahlásiť rozmery, ktoré chcete. Po uskutočnení objednávky Vám do 5 minút príde mailové potvrdenie jej prijatia. AK NIE, TAK STE JU NEPOTVRDILI!  Od prijatia mailového potvrdenia je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa VOP. V prípade, že nám je nejasná objednávka, rozmery, kombinácia látok tak vám napíšeme mail alebo zavoláme na Vami uvedené tel. číslo. 
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
Pri každej emailovej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, email, názov tovaru, farbu látky alebo jej číslo, počet kusov, veľkosť alebo rozmery tovaru, dátum vystavenie objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).  Tovar je možné objednať aj cez email kacerovaveronika@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle 0911 225 964.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

 

3. CENY TOVARU

 

Ceny sú uvedené pri každom inzeráte. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny (vzniká najmä pri objednávke tovaru šitého priamo na mieru). Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Za tovar sa platí platba vopred na účet.

 

4. POŠTOVNÉ A BALNÉ

 

Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou DHL - cena 4,5€.

Tovar zasielame po Slovensku – v prípade, že chcete zaslať tovar mimo SR, napíšte na email kacerovaveronika@gmail.com, pozrieme, aká bude hodnota dopravy do Vami zadanej krajiny a dohodneme sa ;)

 

5. ZRUŠENIE ALEBO ZMENA OBJEDNÁVKY

 

Objednávku môžete zrušiť do 12 hodín bez uvedenia dôvodu. Zmenu objednávky môžete nahlásiť do dňa uhradenia objednávky. Zrušenie alebo zmenu objednávky nám zašlite na emailovú adresu : kacerovaveronika@gmail.com, alebo telefonicky 0950 816 406.

 

6. DODACIE PODMIENKY

 

Všetok tovar je na objednávku. Tovar vám vyhotovíme a zašleme 7 pracovných dní po pripísania platby na náš účet a následne vás informujeme o podaní balíčka cez email, prípadne sms. Táto doba sa nevzťahuje na objednávku, pri ktorej nie sú jasne zadané všetky podmienky na zhotovenie tovaru (chýbajúci rozmer, neuvedené č. látky alebo jej farby, prípadne kombinácia farieb, ....).

Nezodpovedáme za:

- poškodenie zásielky zavinené poštou,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Tovar je možné prevziať aj osobne na našej adrese v dopredu dohodnutom termíne.

V prípade, že máme v našej dielničke dovolenku, sme PN, alebo iný dôvod prečo sa nám nedá zaslať tovar v stanovenom termíne nájdete oznámenie v časti Novinky alebo na úvodnej stránke.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu a je povinný o tom predávajúceho informovať mailom alebo telefonicky. Za každý vrátený tovar Vám zašleme späť peniaze prevodom na Váš osobný účet. Prípadne je možné tovar vymeniť podľa Vašich požiadaviek za inú farbu alebo č. látky (taktiež sa vzťahuje podmienka zaslania tovaru ako v odstavci 6 DODACIE PODMIENKY). Poštovné za vrátenie alebo výmenu zásielky si hradí kupujúci.
Tovar nemôže byť poškodený, opraný, používaný a musí obsahovať všetky visačky a etikety ako pri prevzatí. Tovar nie je možné zaslať na dobierku, takýto balík sa neprevezme a bude vrátení späť odosielateľovi.
V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci môže vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka). Ak je tovar šitý na mieru platia podmienky podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza v §7 Odstúpenie od zmluvy podľa odseku 6 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: článok c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

Formulár na odstúpenie od zmluvy 

 

8. ZÁRUČNÁ DOBA

 

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vyrobeného na mieru. Priložený doklad o predaji (faktúra) slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na e-mailovej adrese kacerovaveronika@gmail.com. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa piktogramami na etikete tovaru.

 

9. REKLAMÁCIA

 

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pred prevzatím zásielky od kuriéra si kupujúci na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s kuriérom DHL spísať Zápis o škode na zásielke. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu na kacerovaveronika@gmail.com alebo telefonicky na tel.č. +421 950 816 406  najlepšie ihneď, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. 

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Prepravné náklade spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša kupujúci (predajca len v prípade ak dodal iný tovar ako je uvedené vo faktúre).

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Tovar je potrebné zaslať čistý, zabalený – neručíme za poškodenie spôsobené prepravnou spoločnosťou. Chyby je potrebné popísať, prípadne označiť a opísať ako chyba vznikla.


Reklamácia sa nevzťahuje:

-      na tovar, ktorý bol vyrobený na mieru.

-      ak sa uskutočnil zásah do tovaru (strihanie, páranie,...)

-      na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené užívateľom počas používania tovaru (zipsy a pod.);

-      za poškodenie spôsobené užívateľom pri nadmernom opotrebovaní tovaru (mechanické poškodenie, nesprávne používanie alebo nesprávne pranie a pod.)

-      na nesprávne zadanie veľkosti, čísla látok alebo farby.

 

10. DOBA VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom emailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

 

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kacerovaveronika@gmail.com) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo na tel. č. 0950 816 406
Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email : kacerovaveronika@gmail.com. Osobné údaje kupujúcich predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  
14. ORGÁN DOZORU

 

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava

Copyright 2015 - 2024 © nellytex